Home
Společný seminář MU a TU pracovníků (aktivita č. 2)

Společný seminář MU a TU pracovníků (aktivita č. 2)

V rámci druhé aktivity proběhl dne 20.5.2014 společný seminář zástupců obou partnerských univerzit zapojených do mikroprojektu, kde došlo k výměně dosavadních zkušeností obou zapojených univerzit ohledně spolupráce s různými subjekty v oblasti veřejné správy (stát, kraje, obce, DSO, Mikroregiony, MAS, jiné iniciativy). V rámci této aktivity jako výstup vznikla také analýza dosavadního stavu tohoto typu spolupráce, jež obsahuje například zhodnocení dosavadních relevantních typů projektů, partnerství a dílčích aktivit, které realizují zapojené univerzity ve vztahu k veřejné správě. Následně na základě tohoto zjištění dosavadního vývoje a aktuálního stavu pak oba týmy připravily svoje návrhy pro budoucí rozvoj tohoto modelu spolupráce s veřejnou správou.

Na daném semináři v podobě společného setkání zástupců obou zapojených univerzit konaném v prostorách TnAD v Trenčíně proběhla diskuze a prezentace výsledných výstupů těchto aktivit, dále pak diskuse nad možným dalším rozvojem této spolupráce a možnostmi mikroprojektu. Součástí diskuse bylo i řešení problematiky implementace těchto výstupů do mikroprojektu.