Home
Příprava a realizace společného výzkumu (aktivita č. 3)

Příprava a realizace společného výzkumu (aktivita č. 3)

Třetí aktivita patří mezi stěžení aktivity projektu a je dlouhodobého charakteru, protože se realizuje v delším časovém období než ostatní aktivity mikroprojektu (květen – říjen 2014). Na základě partnerství vzniklého v rámci tohoto mikroprojektu vznikla platforma pro další výzkum, hledání a další rozvoj modelu spolupráce univerzit s veřejnou správou, v rámci nějž je řešena problematika rozvoje mikroregionů za pomoci zapojení partnerů vybraných mikroregionů, s nimiž určitá dílčí spolupráce fungovala již před započetím mikroprojektu.

Zapojení účastníci jsou odborníci na municipální sektor a mají zkušenosti s tvorbou strategií a realizací dílčích výzkumů. V rámci této aktivity společný řešitelský tým MU – TnAD hledá nové cesty rozvoje regionů na příkladu zapojených mikroregionů prostřednictvím řešení dílčích problémů v oblastech jako ekonomika, marketing, projekty, dopady atd.  Výstupem bude analýza potřeb a možností, identifikace možných řešení a návrhů. Tato aktivita je provázána s následujícími aktivitami mikroprojektu a vyústí realizací společné dvoudenní konference, kde budu prezentovány výsledky dílčích výstupů mikroprojektu, a vytvořením dílčích publikací řešení pro potřeby zapojených mikroregionů (řešení dílčích otázek a problémů), ale také výslednou publikací daného projektu zabývající se možnostmi rozvoje mikroregionů prostřednictvím inovací a spolupráce s MU – TnAD.

Výstup této aktivity v podobě analýzy stávajícího stavu a možného výhledu do budoucna v oblasti rozvoje modelu spolupráce univerzit s veřejnou správou a územní samosprávou si můžete přečíst ZDE.