Home
Analýzy a projekty

One Comment

  • […] V úterý 16. prosince 2014 se zástupkyně MU, Lenka Bednářová a Vendula Štěpániková pod vedením ing. Filipa Hrůzy, zúčastnily valného shromáždění ZSO Hrušovansko v Dyjákovicích. Na základě zájmu zástupců mikroregionu jsme byli pozváni k prezentaci dílčích projektů realizovaných v rámci přeshraničního mikroprojektu „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“ týkající se témat v oblasti regionální nezaměstnanosti a možných řešení (Lenka Bednářová) a problematika brownfields v mikroregionu a možnosti realizace. S celým zněním těchto projektů i ostatních realizovaných v rámci zmíněného mikroprojektu se můžete seznámit ZDE. […]