Home
Časový harmonogram projektu

Časový harmonogram projektu

Název aktivity Termín realizace aktivitydd.mm.rrrr
od do
Tvorba webového portálu 1.5.2014 31.12.2014
Společný seminář
MU a TU pracovníků
1.5.2014 31.5.2014
Příprava a realizace
společného výzkumu
1.5.2014 31.10.2014
Příprava a realizace workshopu
pro studenty zapojených univerzit
1.5.2014 31.5.2014
Zkoumání a komparace
mikroregionů ČR – SR
1.6.2014 31.10.2014
Konference 1.11.2014 30.11.2014
Vytvoření platformy
pro další spolupráci
1.12.2014 31.12.2014