Home
Možnosti spolupráce

Možnosti spolupráce

Realizovaný mikroprojekt „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“IMG_3972 vytvořil novou funkční platformu v oblasti poznávání, inovace a rozvoje meziobecní spolupráce. Během realizace tohoto mikroprojektu se do jednotlivých realizovaných aktivit mikroprojektu zapojila celá řada osob a subjektů nejen z akademické sféry, ale také municipální nebo oblasti meziobecní spolupráce (mikroregiony, MAS aj.). Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě zapojených subjektů a v související diskusi k identifikaci dalších možných témat a problémů k řešení v této oblasti jsme si jako organizátoři této platformy položili jako jeden z hlavní cílů ji udržet dlouhodobě funkční a pracovat dále na jejím rozvoji. Pokud budete mít zájem o další informace nebo o zapojení do dalších podobných aktivit, neváhejte nás kontaktovat. Přivítáme i jakékoliv další nové náměty pro řešení či možnosti spolupráce v oblasti meziobecní spolupráce. Telefonické či mailové kontakty na řešitele mikroprojektu na české i slovenské straně najdete v záložce Kontakty.