Home
Partneři projektu

Partneři projektu

znak200_mu-1Masarykova univerzita (MU) je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Ekonomicko-správní fakulta (ESF) byla založena roku 1990 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity a zahájila výuku v září 1991. Během své existence se vyvinula do podoby stabilizované instituce poskytující v současné době ekonomické vzdělání téměř čtyřem tisícům studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Při katedře veřejné ekonomiky ESF funguje již několik let Institut veřejné správy (IVS), který se zabývá otázkami veřejné správy a mimo jiné zabezpečuje vzdělávací program pro úředníky územních samosprávných celků ve smyslu zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tato specializovaná vzdělávací aktivita, vychází vstříc potřebám dalšího vzdělávání úředníků krajů, magistrátních měst a obcí.

 

Trlogoenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vznikla v roce 1997 jako jedna z nejmladších slovenských univerzit. Při jejím vzniku zahrnovala Fakultu speciální techniky, Fakultu mechatroniky, Fakultu průmyslových technologií a Fakultu sociálno-ekonomických vztahů. Později, v roce 2004 byl zřízen Ústav zdravotnictví a ošetrovatelství pro zabezpečení vzdělávání a výzkumu ve zdravotnictví a v roce 2006 byl transformován na Fakultu zdravotnictví. V současné době na Trenčianské univerzitě studuje téměř 4 500 studentů.

 

Dalšími zapojenými partnery, se kterými už Masarykova univerzita na dílčích tématech dané problematiky spolupracuje, jsou dva mikroregiony Jihomoravského kraje: Hrušovansko (14 obcí) a Nový Dvůr (6 obcí).logoLogo Hrušovansko