Home
Registrace a program konference 2015

Registrace a program konference 2015

INFORMACE K REGISTRACI

V případě zájmu prosím využijte odkazy níže. Jedná se o velmi jednoduchou registraci prostřednictvím webového plánovače akcí Takeplace.

Snížené vložné (zaměstnanci a studenti MU/TU)

Základní vložné (zástupci municipalit, ostatní účastníci). Poplatek za účast na konferenci je 300 Kč (vč. DPH; v ceně je občerstvení, vstup na konferenci a materiály).

Program konference:

6. 5. 2015 Středa

9:00 – 10:30 Prezence

 

10:30–10:45 I. Oficiální zahájení

Bc. Hana Nedomová (starostka města Boskovice)

10:45 – 13:00 II. Blok

Ing. Pavel Fišer, Ph.D. (Krajský úřad JMK) – Výzvy OP pro mikroregiony v novém programovém období

Mgr. Tomáš Chmela (Sdružení místních samospráv ČR) – MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

RNDr. Pavel Grégr, Ph.D. (Regionální rozvojová agentura JM) – Problémy spolupráce v socioekonomicky slabších mikroregionech

Ing. Jana Soukopová, Ph.D. (MU) – Dobré praxe obcí v oblasti svozového hospodářství ve vztahu k nákladové efektivnosti

Ing. Monika Jandová, Ph.D. (MU) – Dopravní obslužnost efektivně

Josef Blinka (ObceServis) – Dopravně bezpečnostní aspekty v obcích Zlínského kraje

 

13:00 – 14:00 Oběd

 

14:00 – 16:00 III. Blok

Ing. Filip Hrůza (Institut veřejné správy, ESF MU) – Představení a zhodnocení realizovaného mikroprojektu „Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů“

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. (rektor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)

Bc. Radka Svobodová (MU) – Mapování dobré praxe v ČR

Peter Babinský (TU) – Medziobecná spolupráca v SR

Bc. Anna Divišová (MU) – Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Hrušovansko

Filip Gábor (MU) – BRKO – biologicky rozložitelný odpad

Marián Belás (TU) – Rozvoj medziobecnej spolupráce v MAS MALOHONT

 

16:00 – 16:30 Přestávka na kávu

 

16:30 – 17:30 IV. Blok

David Habán (MU) – Komparace jednotlivých systému sběru komunálního a tříděného odpadu

Ing. Ondřej Melichar (MU) – Návrh řešení brownfieldů na území města Bučovice

Bc. Lukáš Urban (TU) – Rozvoj mikroregiónu Púchov

Bc. Veronika Juříčková (MU) – Tradice a folklor mikroregionu Hrušovansko, mezinárodní srovnání

 

17:30 – 18:00 Společná diskuse k výstupům

18:00 – 19:00 Dobrovolný program

19:00 – 22:00 Společenský raut

7. 5. 2015 Čtvrtek

9:00 – 10:30 V. Blok

Irena Pončíková (MU) Mikroregion vs. MAS: přínosy a nevýhody pro obce

Katarína Beňová (MU) – Tradice a folklor mikroregionu Hrušovansko, mapování dobré praxe v ČR

Bc. Ľudmila Hricová (TU) – Športovo-kultúrna spolupráca medzi obcami

Václav Uhlíř (MU) – Městské slavnosti – Bučovice 1645

Lukáš Daniš (TU) – Mikroregión Javor

 

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

 

11:00 – 12:00 VI. Blok

Martin Vérteši (MU) – Zpracování komunitně řízeného plánu strategického rozvoje

Patrik Bulko (TU) – Medziobecná spolupráca Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice

Bc. Roman Stix (MU) – Návrhy využití budovy Obchodní akademie

Bc. Veronika Horná (TU) – Rozvoj regiónu spod Vršatca

 

12:00 – 13:00 Oběd

 

13:00 – 14:00 VII. Blok

Pavol Katrenčík (MU) – Financování místních sportovních a společenských organizací

Bc. Patrik Straňák (TU) – Mikroregión Zdroje Bielych Karpát

 Závěrečná diskuse a zhodnocení výstupů mikroprojektu

 

14:00 – 14:30 Oficiální zakončení