Home
Aktivity mikroprojektu

Aktivity mikroprojektu

Výsledkem realizace mikroprojektu bude vznik fungujícího systému spolupráce oblastí veřejné správy a univerzit na obou stranách hranice a napříč, který bude svým inovativním přístupem významným zdrojem podpory pro rozvoj daných regionů. Na bázi tohoto unikátního partnerství vzniklého díky tomuto projektu bude tedy mimo jiné výstupy docházet k přenosu zkušeností a vytváření inovací mezi univerzitním prostředím a partnerskými mikreoregiony. Hlavní vizí projektu je vytvořit funkční model spolupráce přínosný svými efekty a synergiemi pro všechny zapojené partnery, ale i další přímo nezapojené subjekty, který bude do budoucna udržitelný a vyvíjející se vstříc novým podmínkám a potřebám.

 

Všechny plánované aktivity mikroprojektu jsou v souladu podporovanou oblastí 2b výzvy 16: Místní demokracie: síťování a rozvoj spolupráce místní a regionální veřejné správy s mimovládními organizacemi a institucemi.

 

Přehled aktivit mikroprojektu:

  1. Tvorba webového portálu mikroprojektu
  2. Společný seminář MU a TU pracovníků
  3. Příprava a realizace společného výzkumu
  4. Příprava a realizace workshopu
  5. Zkoumání a komparace mikroregionů ČR a SR
  6. Dvoudenní závěrečná konference
  7. Vytvoření platformy pro další spolupráci