Home
Aktivity mikroprojektu
Tvorba webového portálu mikroprojektu (aktivita č. 1)

Tvorba webového portálu mikroprojektu (aktivita č. 1)

obrazekV rámci přípravné fáze realizace mikroprojektu proběhla jako první aktivita tvorba webového portálu mikroprojektu, kdy byla vzhledem k charakteru a vizi mikroprojektu zvolena doména s názvem mikroinovace.eu. Cílem této aktivity je vytvořit funkční, aktuální a plnohodnotný webový portál zaměřený na problematiku řešenou v rámci celého mikroprojektu. Tato aktivita tak bude probíhat po celou dobu realizace mikroprojektu s cílem vytvořit i do budoucna funkční platformu pro výměnu zkušeností, znalostí a možností spolupráce mezi univerzitním prostředím a veřejnou správou v oblasti municipálního sektoru a komunitního rozvoje. Postupem času během realizace projektu zde budou postupně zveřejňovány relevantní výstupy dalších aktivit mikroprojektu. Webový portál mikroprojektu bude sloužit jako informační portál pro cílovou skupinu, orgány veřejné správy, a také širokou zájmovou (další mikroregiony a instituce veřejné správy), ale i laickou veřejnost. Dále zde budou prezentovány inovace sloužící k praktickému využití v oblasti řízení ve veřejné správě a možností rozvoje regionů.