Home
Vytvoření platformy pro další spolupráci

Vytvoření platformy pro další spolupráci

V rámci poslední aktivity mikroprojektu si oba řešitelské týmy zapojených partnerských univerzit vyměnily zkušenosti získané během realizace mikroprojektu a dále pak hledaly i na základě těchto zkušeností a získaných poznatků možnosti další spolupráce. Hlavním cílem této aktivity bylo vytvořit strategii udržení a dalšího rozvoje platformy nově vzniklé díky tomuto mikroprojektu. V rámci této aktivity proběhla také společný schůzka, kde proběhla vzájemná diskuze o možnostech dalšího uplatnění realizovaných a i souvisejícíh výstupů a efektů mikroprojektu v podmínkách obou států. Byly také domluveny podmínky navazující spolupráce obou subjektů v době udržitelnosti mikroprojektu.IMAG0471IMAG0468