Home
Konference „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací 2014″

Konference „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací 2014″

V rámci přehraničního mikroprojektu se uskutečnila ve dnech 20.-21. listopadu v reprezentativních prostorách zámeckého areálu v Křtinách u Brna (více ZDE) konference „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací 2014″ s více než 65 účastníky z oblasti univerzitního prostředí, municipální sféry a subjektů meziobecní spolupráce (mikroregiony, MAS, DSO). Hlavním cílem konference bylo poskytnout vysvětlení, možnosti řešení, novinky a inovace v oblasti meziobecní spolupráce. Konference se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška. Informace k registraci a program konference naleznete ZDE.

V prvním bloku konference, který moderoval doc. Jan Šelešovský, vystoupili zajímaví hosté jako Jaromír Jech ze Svazu měst a obcí ČR, který se věnuje projektu meziobecní spolupráce, nebo dr. Pavel Fišer z Krajského úřadu JMK s představením možností pro meziobecní spolupráci v novém programovém období 2014-2020, dále pak také Anna Čárková, dlouholetá úspěšná manažerka v oblasti meziobecní spolupráce, a v neposlední řadě ing. Petr Šašinka z Kanceláře strategie města Brna, který poukázal na to, že meziobecní spolupráci lze realizovat i v případě velkých města jako je Brno. Za oba hlavní partnery v projektu vystoupil nejdříve jeho řešitel, ing. Filip Hrůza, který představil celý projekt všem přítomným, a dále pak také rektor partnerské univerzity ze Slovenska, doc. Jozef Habánik. Druhou část konference, kterou dále moderoval také dr. Eduard Bakoš, tvořily vstoupení jedntolivých studentů zapojených do řešení konkrétních problémů mikroregionů pod vedením mentorů z univerzit a manažerů mikroregionů zapojených do přeshraničního mikroprojektu. Z řešených témat se jednalo například o možnosti meziobecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu, farmářských trhů, řešení nezaměstnanosti, vody v krajině, brownfields či ostatních.

IMG_4065 IMG_3965 IMG_3968 IMG_3972

IMG_3975 IMG_3980 IMG_3986 IMG_3988

IMG_3993 IMG_3994 IMG_3997 IMG_3999

IMG_4001 IMG_4008 IMG_4011  IMG_4012

IMG_4015 IMG_4053 IMG_4052 IMG_4054

IMG_4051